Archief

1. Exercitieplein

Dit is de omgeving van het kruispunt van Dikkebusseweg en Marshofstraat, nabij “Het Hoeveke”.

2. Het kasteel van meneer Verschoore

Dit kasteel langs de Dikkebusseweg, ook wel Kasteel Durutte of Crakeelken genoemd en door de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog als “White House” aangeduid, was gebouwd rond 1865. In 1914 was het bewoond door  de Ieperse lijnwaadhandelaar Edouard Verschoore-Coucke. Het landhuis zou volledig vernietigd worden tijdens het Duitse Lenteoffensief van 1918. Na de oorlog verrees op die plek een hoeve en vlakbij kwam er een watertoren. Een afbeelding vindt u hier: Zie hier :

3. de tramlijn

Tot na de Tweede Wereldoorlog doorkruisten vele “buurtspoorwegen” de streek. Door Dikkebus passeerde de tram niet. De dichtstbijzijnde lijn liep van Ieper over Voormezele via Kemmel naar Steenwerck of Waasten. Ieper werd door verschillende tramlijnen doorkruist. Zie foto 1

4. Ieper, begin april 1915

Foto 2 : luchtopname van Ieper in maart 1915

Foto 3 : de Ieperse stationsomgeving, begin april 1915

Foto 4: de Sint-Niklaaskerk in Ieper, later in de oorlog 

5. het zothuis voor de vrouwen

Foto 5

Hiermee wordt het Heilig Harthospitaal bedoeld. Dit neogotische gebouw langs de Poperingseweg was pas in 1900 in gebruik genomen, terwijl het psychiatrisch hospitaal voor mannen in de Lange Toprhoutstraat bleef. Op 20 november 1914 werden personeel en patiënten geëvacueerd naar Perray-Vaucluse en werd de dynamische smid en latere schepen Gustaaf Delahaye tot toezichthouder van het complex aangesteld. Van zijn hand is een uitstekend dagboek over de gebeurtenissen in Ieper in het eerste oorlogsjaar, verschenen in J. Geldhof (Ed.). Oorlogsdagboeken over Ieper (1914-1915). Eerste Deel. Brugge, Genootschap voor Geschiedenis, 1974, pp. 123-273. 

Inmiddels was het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal aan de oostzijde van de Grote Markt onbruikbaar geworden waardoor er in de belegerde stad geen ziekenhuis meer voorhanden was.   Door de vlucht van de burgemeester, de schepenen en de meeste raadsleden was de bevolking overigens aan haar lot overgelaten. Op 1 december 1914 vroeg Camiel Delaere, de pastoor van de Sint-Pietersparochie, aan Geoffrey Winthrop Young of de Friends Ambulance Unit (zie noot bij 30 maart 1915) niet konden instaan voor het organiseren van een nieuw burgerlijk hospitaal. Een dag later reeds werd een ongebruikte zaal van het psychiatrische ziekenhuis Heilig Hart, gelegen aan de westrand van de stad, ingericht en kon men er de eerste dertig patiënten ontvangen. Na het uitbreken van de Tweede Slag bij Ieper met de Duitse gasaanval van 22 april 1915 werd het Heilig Harthospitaal geëvacueerd en met het verdwijnen van de laatste Ieperlingen uit de stad eindigden ook de activiteiten van de Friends’ Ambulance Unit aldaar. In de verdere oorlogsjaren zou het gebouw steeds meer vernietigd worden maar na de oorlog werd het identiek heropgebouwd om in 1928 weer in gebruik te worden genomen. Tot op vandaag functioneert het als psychiatrisch ziekenhuis.

 

6. het kasteel van meneer Vandenpeereboom

Dit is het kasteel Frezenberg, ook soms Marshofkasteel genoemd, in de Marshofstraat. Nadat hij het kasteel geërfd had, liet senator Paul van den Peereboom er verschillende verbouwingen uitvoeren ern het kasteelpark heraanleggen. Het gebouw deed onder meer dienst als hoofdkwartier voor Franse eenheden en voor de Belgian Field Artillery (zie noot bij 20 februari 1915) die aan de oorsprong ligt van de Britse naam Belgian Chateau”. De oorlogsbeschadigingen konden hersteld worden maar de familie Van den Peereboom keerde er niet meer terug. De eigenaar schonk het complex aan een kloosterorde en anno 2015 is er nog altijd een slotklooster voor ontgeschoeide karmelietessen (“Arma Klaren”) gevestigd. Een foto van het kasteel vindt u hier:
Zie hier

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug