Archief

1. Kriekbossen

 De bosjes langs de huidige Kriekstraat, onder meer ‘Ridge Wood’

 2. Ik reis met Hector Dalle naar Roesbrugge

 Misschien gingen ze er heen met de kar van Hector Dalle, maar waarschijnlijk heeft Van Walleghem in Poperinge de (stoom)tram genomen.De ‘tramstatie’ van de Buurtspoorwegenin Poperinge bevond zich in de Ieperstraat, bijna ter hoogte van de huidige  Lucien De Schodtlaan; de site wordt nu gebruikt als opslagplaats voor de technisch dienst van de stad Poperinge.

Van daar liep het spoor door de stad via Ieperstraat – Grote Markt – Veurnestraat – Doornstraat en dan op eigen bedding tot de Krombekestraat, waar de lijn splitste. Een spoor liep langs de Krombeekseweg naar Krombeke (enkele haltes zijn bewaard gebleven, werden woningen, maar zijn nog duidelijk te herkennen), en dan verder naar West- en Oostvleteren en Veurnewaarts.

Voor Achiel Van Walleghem liep het spoor rechtdoor op eigen bedding (dat is nu het wandelpad, parallel met de Diepemeers) tot aan de Duinkerkestraat. Daar rechtsaf, via de melkerij naar het Hooge, dan links af naar Watou, en van daar naar Proven en Roesbrugge.

In de jaren 1960 werden de trams vervangen door bussen, nu uitgebaat door De Lijn.

 Foto 1: de tram in Poperinge

Foto 2: de tram in Roesbrugge

Foto 3: de buurtspoorwegen in West-Vlaanderen

 3. Één man was doodgeslagen aan het station

 Dit klop niet helemaal volgens het dagboek van Albert Baert (o.c.):

“Maandag 1 Mei: Van 8 tot 10 uur krijgen we 20 obussen, om 2 ure 3 en om 4 ½ ure 1

obus. Vallen rond en in de statie op wagons (..) Stan Bentein gedood op loskaai Quinten”

4. In Roesbrugge zijn er Franse soldaten

Roesbrugge was het hoofdkwartier van de Franse troepen in de Westhoek. Meer over Roesbrugge in de Eerste Wereldoorlog vind je hier

Foto 4: Franse troepen in Roesbrugge, 1916

5. Het hospitaal van Montreuil

Zie 30 maart 1915, noot 9 : Zie hier

6. het Elisabeth-hospitaal van Poperinge

 Zie bij 5 januari 1916, noot 2. : Zie hier

7. de stoof

Het gaat waarschijnlijk om een zogenaamde Leuvense stoof.

 Foto 5: een (Leuvense) stoof

 8. De middenschool

 Wordt hier bedoeld de “école moyenne”, namelijk de 3 laagste jaren van het middelbaar

onderwijs, zoals in de Rijksmiddelbare School van Ieper of Poperinge? Of betreft het een voortgezet lager onderwijs, het 7de en 8 ste leerjaar?

 9. kolonel King, hoofd van een Canadees Regiment artillerie

Het gaat om Lieutenant-Colonel (later Brigadier-General) W.B.M. King, Commanding Officer 6th (Howitzer) Brigade.

 Foto 6: W.B.M. King als brigadegeneraal 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug