Archief

1. rozenkransmaand

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer dat in gebruik is in de Katholieke Kerk. In het christendom werd de rozenkrans waarschijnlijk door de kruisvaarders overgenomen van de Islam. (De mohammedanen hebben een gebedssnoer met 100 kralen, voor de 99 omschrijvingen van de Allerhoogste, plus het woord Allah.)

De H. Dominicus propageerde het gebruik van het rozenkransgebed. De zege in de zeeslag van Lepanto  op 7 oktober 1571 werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans waarop Paus Pius V officieel 7 oktober instelde als een feestdag ter nagedachtenis aan die overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maan oktober als “Rozenkransmaand” in de Rooms-Katholieke Kerk.

De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Deze godvruchtige oefening bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 x) en het Weesgegroet (150 x), door het gebedssnoer 3 maal te doorlopen. Een keer rond heet een rozenhoedje. Tijdens het gebed wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen. De rozenkrans dankt haar naam – volgens de katholieke overlevering – aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een weesgegroetje wordt gebeden, schenkt men Haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is dus een kroon van rozen voor Haar.

Het bidden van de rozenkrans gaat gepaard met het overwegen van de geloofsgeheimen. Er zijn15 mysteries; per 5 gegroepeerd staan ze bekend als:

– de Blijde Mysteries:

            1 de boodschap van de Engel aan Maria                      Nederigheid

            2 het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth            Naastenliefde

            3 de geboorte van Jezus in de stal                              Armoede

            4 de opdracht van Jezus in de tempel                          Gehoorzaamheid

            5 Jezus teruggevonden tussen de schriftgeleerden          IJver voor God

– de Droevige Mysteries

            1 de doodstrijd van Jezus in de hof van olijven             Berouw

            2 de geseling                                                        Zuiverheid, kastijding

            3 de doornenkroning                                               Moed

            4 de kruisdraging                                                   Geduld

            5 de dood van Jezus aannhet kruis                             Volharding

– de Glorievolle Mysteries

            1 de verrijzenis                                                      Geloof

            2 de hemelvaart                                                     Hoop

            3 de uitstorting van de H. Geest                                 Vuur voor God 

            4 de hemelvaart van Maria                                 Genade voor een H. dood

            5 de kroning van Maria in de hemel                    Geloof in Maria's voorspraak

 (bronnen: Google, Wikipedia, Gewijd of Vervlogen, op. cit.)

 Foto 1: een rozenkrans

 

2. Om middernacht verandert het uur en wij komen weer in de oude tijdrekening

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst een zomertijd in gevoerd. In 1916 voerde de Duitse overheid de zomertijd, die liep van 1 mei tot 1 oktober, in, ook in de door hen bezette delen van België en Frankrijk. Korte tijd later namen ook de geallieerden en vele neutrale landen het plan over: in de nacht van 14 op 15 juni 1916 werden alle uurwerken een uur vooruitgezet in Frankrijk, alsook in het onbezette gedeelte van België. In de nacht van 30 september op 1 oktober 1916 werden de uurwerken overal een uur teruggezet en werd het winteruur weer van kracht.

Voor het invoeren van de zomertijd, zie hier

Foto 2: Affiche ter bekendmaking van de wintertijd, 1916

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug