Archief

1. In Poperinge bommen te allen kant

“Donderdag 1 November: Van 9 tot 10 ure weeral 40 vliegersbommen, meestal te lande: Lovie, Werf waar het huis van E. Boone ten deele vernield wordt, 1 in de Vlamingstraat op huis Ach. Lermytte.” (bron: Baert, o.c.)

 

2. Van Eeckes molen

De molen was toen reeds vernield. Zie hier

 

3. in Dikkebus verblijven nu nog 237 burgers

Foto 1: een staat met opgave van het aantal inwoners in de dorpen van de zuidelijke Westhoek, oktober 1917 (gemeentearchief Reningelst, stadsarchief Poperinge) 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug