Archief

1. De bossen achter Celeste Planckeel

Dit wordt later het kamp Dickebusch Huts.

Foto 1: De omgeving van Dickebush Huts en de "bossen achter Celeste Planckeel" linksboven, op 16 november 1916

2. Lichtmis

2 februari is het feest van O. L. Vrouw Lichtmis ofte Maria Zuivering, 40 dagen na Kerstmis. Het is de feestelijke herdenking van het reinigingsoffer dat Maria en Jozef in de tempel brachten, zoals ze moesten volgens Leviticus (Lev. 12: 2-4): “Zeg tegen de Israëlieten: wanneer een vrouw een kind krijgt, en het is een jongen, dan is zij 7 dagen onrein, net als tijdens de menstruatie. Op de achtste dag moet men de voorhuid van het kind besnijden. Drieëndertig dagen duurt het, voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Zij mag niets aanraken wat     heilig is, en niet naar het heiligdom gaan, tot de dag van haar reiniging is aangebroken.” (..) De Griekse benaming “Lichtmis” gaat terug naar de gebeurtenis waarbij Simon en Anna het “licht” zien. (Zij waren getuige bij de besnijdenis van Jezus en Simeon sprak: “mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwe van alle volkeren hebt bereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël.”) Lichtmis is als benaming ook positiever vanuit de wijding van de kaarsen (in de kerk tijdens de dienst op dat feest). Deze wijding gaat terug op een christianisering van een oud heidens gebruik. (Bron: Vandenberghe, Henri: Gewijd of vervlogen?)

3. Hommelpersen

In een brief aan de Britse autoriteiten (gedateerd 25/021915) somt de burgemeester van Reningelst op wat er allemaal verkeerd loop in verband met de landbouwwerkzaamheden zijn dorp, sedert er zoveel militaire activiteit is, o.a. “le houblon sera forcément improductif puisque les perches et les fils de fer, qui doivent servir au montage des houblonnières, ont été enlevés  par les troupes pour la réfection des routes et la cuisson des aliments.” (bron: Stadsarchief Poperinge, Briefwisseling Reningelst, kopie van brief n° 17964)

Oudere landbouwers uit Dikkebus en Vlamertinge beweerden voor enkele decennia dat de steenweg van café français tot de Geitenhoek gerepareerd was geworden met hommelpersen en daardoor zoveel te lijden had onder verzakkingen.

4. stoffen banden die zij rond hun benen snoeren

Dit zijn de waterdichte beenwindsels, in het Engels puttees en in het Frans bandes moltonnes die versteviging van enkel en onderbeen boden evenals bescherming tegen modder en vocht.  Zie hier 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug