Archief

1. Veel troepenverandering en alles schijnt haastig te gaan

“Dinsdag 2 April: Er komt eene macht van soldaten toe langs alle wegen, al de kampen zijn stikvol; ook zeer veel vervoer

Woensdag 3 April: Nog immer zeer grote beweging, ook met trein; waarom mogen al die soldaten wel hier samengetrokken zijn? Is het om aan te vallen of om tegen te houden?

Donderdag 4 April: Ongehoorde troepenbeweging. We tellen 45 treinen die soldaten opvoeren. Van Duinkerke tot hier krioelt het van soldaten die afkomen; in de stad zijn er ook veel gehuisvest. (..) Eindelijk wordt één legerbevel ingesteld met de fransche Generaal Foch aan 't hoofd. 

Vrijdag 5 en Zaterdag 6 April: De streek krioelt van de soldaten en het heen en weer gerij en gerots is ongehoord.” (Baert, o.c.)

 

2. het Vrijbos

 

Foto 1: Britse loopgravenkaart van de omgeving van het bos van Houthulst, ook bekend als het Vrijbos, in 1917.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug