Archief

1. E.H. Vandercam

Het gaat om Paul Guillaume Vandercam (°1884) en adjunct-aalmoezenier 2de klasse toegewezen aan Groep Artillerie van de 19de Gemengde Brigade.

2. verstikkend gas

Het ging om een chloorgasaanval tegen de Britse 4th Division in het noorden van de Ieperboog tussen de Fortuinhoek (Sint-Juliaan) en Turco Farm.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug