Archief

1. Abele

Het grensgehucht Abele, en met name het nu verdwenen station, had een belangrijke rol tijdens de oorlog. Vele vluchtelingen en geëveacueerden verlieten langs hier het land, terwijl het voor vele Britse en Franse militairen de eerste stopplaats in België was. 

Foto 1: Tekening van ene J.M.: Belgische vluchtelingen verlaten het land via Abele

Foto 2: de weg Poiperinge-Abele in 1917 (Australian War Memorial)

 

2. “die er gedurende de hele oorlog weigerlijk voor gezorgd heeft”

Deze bijzin werd vanzelfsprekend  na de oorlog toegevoegd.

 

3. de zusters van Voormezele

Zij behoorden tot de congregatie van de Zusters van Liefde van Heule en hielden zich bezig met bejaardenzorg en onderwijs. Zie hier

 

4. remonstransen

Een (re)monstrans is een van de gewijde vaten; meestal overvloedig versierd.Achter een cirkelvormig ruitje wordt een geconsacreerde hostie ter aanbidding uitgesteld tijdens het Lof, of door een priester (onder een baldakijn) rondgedragen in een processie. (Van den Berghe, H: Gewijd of vervlogen?)

Foto 3: Een 18de-eeuwse monstrans uit de kerk van Dikkebus, allicht een van de twee die Achiel Van Walleghem hier opsomde. (fototheek Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium)

  

5. kelk met pateen

Platte schotel die de kelk bedekte voor de offerande en waarop de ongeconsacreerde

grote hostie lag. De pateen diende minstens aan de dragende kant van goud te zijn;

dan was het voor de rest een zilveren schaal.

(Van den Berghe, H: Gewijd of vervlogen?)

 

6. ciborie

Een rond recipient met deksel, waarin de geconsacreerde hosties zijn, die in het

tabernakel berusten. (Van den Berghe, H: Gewijd of vervlogen?)

Foto 4: De ciborie van de kerk van Dikkebus. (fototheek Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium)

 

7. ex voto

Gave op grond van belofte, een voorwerp met een bijzondere bewijs van dankbaarheid voor een verkregen gebedsverhoring, vaak te vinden in bedevaartsoorden.

Vb: na genezing: een afbeelding van het betrokken lichaamsdeel, van was gemaakt. (Van den Berghe, H: Gewijd of vervlogen?)

 

8. mijn broer Jozef

Die was laatst in januari op bezoek geweest. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug