Archief

1. de onderpastoor van Voormezele

zie index van persoonsnamen: Van Themsche, Gentil

2. burgerslachtoffers nabij Café Français [Vlamertinge]

René Lelong en dochter
Jan Delannoy en echtgenote
Alle extra informatie ter aanvulling van De Namenlijst is welkom !

3. Kantonnier van Wijtschate

Een kantonnier was iemand die instaat voor het onderhoud van het openbare wegennet.

4.Franse slachtoffers

onderluitenant Lombès

5. een hele divisie

Een Franse infanteriedivisie telde ongeveer 18.000 man.

6. De ongelukkige scheiding van 1904

Hiermee verwijst Van Walleghem naar de spanningen tussen de Franse regering, voorstander van een lekenstaat, en de katholieke kerk in het begin van de 20ste eeuw. Nadat in 1902 kloosterordes niet langer een school mochten openhouden, werden in 1904 de diplomatieke relaties tussen de Franse republiek en het Vaticaan verbroken. In 1905 kwam er dan een verregaande wet op de strikte scheiding tussen kerk en staat.

7. herberg Risquons-Tout

Dit café werd genoemd naar het gehucht Risquons-Tout bij Rekkem en Moeskroen waar in 1848 een kleine leger Franse annexionisten door het Belgische leger werden tegengehouden. 

In de 19de eeuw werden sommige cafés genoemd naar opzienbarende gebeurtenissen van toen. (vb: Sebastopol: Krimoorlog, Transvaal: Boerenoorlog). 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug