Archief

1. 200.000 gevangenen

Dat is niet eens overdreven want in de Slag bij Caporetto/Kobarid zouden tussen 24 oktober en 19 november 1917 naar schatting meer dan een kwart miljoen Italianen krijgsgevangen genomen zijn.

 

2. Meer en meer verlangt men naar vrede

Dit is vanzelfsprekend een belangrijke en openhartige mededeling van Van Walleghem. De oorlogsmoeheid was op het einde van 1917 vrij algemeen.

 

3. de XXe Siècle

Van Walleghem laat zich meermaals in zijn dagboek negatief uit over deze krant die over het algemeen een vijandige toon aansloeg tegen alles wat niet uitgesproken pro het Belgische establishment was.

 

4. de Stem uit België

Deze krant was in september 1914 in Londen opgericht om het contact te odnerhouden tussen de Belgische vluchtelingen aldaar. De krant kreeg in de loop van de oorlog een steeds meer Vlaamsgezind en katholiek karakter. Over de Stem uit België, zie hier 

 

4. pater Callewaert

Een korte bio van de Vlaamsgezinde dominicaan L. Jules Callewaert (1886-1964) vind je hier. Een langere bijdrage over zijn engagement in de Vlaamse beweging is hier te vinden.

Foto 1: Pater Jules Callewaert

 

5. beschuldigd van boloïsme vanwege zijn verdediging van de pauselijke vredesnota

Over de pauselijke vredesnota en de verschillende standpunten en de beschuldiging van ‘boloïsme’ (landverraad) had Van Walleghem het reeds op 17 augustus 1917:  zie hier

Het door de XXe Siècle gewraakte artikel van pater Callewaert was op 12 oktober 1917 in de Stem uit België verschenen. Hier kan je het oorspronkelijke artikel nalezen.

Foto 2: De Stem uit België van 12 oktober 1917 met het volgens de XXe Siècle aanstootgevend artikel ’De Paus en de Menschen’

Foto 3: Le XXe Siècle van 1 november 1917 met commentaar op de standpunten van pater Callewaert

 

6. Daudet

Het gaat om de Franse rechtse schrijver, journalist en polemist Léon Daudet die leider was van de Action Française.

Foto 4: Daudet verlaat het gerechtgebouw in Parijs nadat hij beschuldigingen had geuit tegen minister Malvy, oktober 1917.

 

7. minister Malvy

Ook over Malvy had Van Walleghem het reeds op 17 augustus 1917

 

8. Echo de Paris

L’Echo de Paris was een conservatieve krant die van 1884 tot 1944 bestond. De krant voor 1917 kan hier doorgenomen worden.

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug