Archief

1. Franse Canadezen

Zie bij 1 oktober 1915, noot 1 : Zie hier :

 

2. de hofstee van Cafmeyer

 Zie bij 30 maart 1916 : Zie hier

3. weduwe van Cyriel Foor

 Cyriel Foor was overleden op 22 janauri 1915 aan de tyfus. Zie bij 23 januari 1915

 

 4. in kennis geraken

Is verkering krijgen, een vrijage beginnen (bron: De Bo. o.c. ).

Vanaf dan spreekt de jongen over zijn “moksje” en dagdroomt het meisje van haar

“serfteur”.

 

5. E.H. Peeters

 Zie bij 18 april 1915, noot 3 : Zie hier

 

6. om ondervraagd te worden. Ik zal zijn 3 bannen afroepen

De openlijke bekendmaking van een voorgenomen huwelijk werd van op de preekstoel afgeroepen, onder de hoogmis van 3 opeenvolgende zondagen of geboden feestdagen (de volksmond zei van de toekomstige bruid en bruidegom dat ze “van de preekstoel gerold” waren, P-J). Het doel was eventuele nog niet gekende huwelijksbeletsels te achterhalen. Het kerkelijk voorschrift bepaalt dat de medegelovigen die op de hoogte zijn van een beletsel, verplicht zijn dit aan de plaatselijke geestelijkheid kenbaar te maken.

Huwelijksbeletselen waren omstandigheden waarin een huwelijk niet geldig kon gesloten worden: leeftijd, lichamelijk onvermogen, (vooraf aangegane en nog geldende) huwelijksband, verschil in eredienst, heilige wijding; kloostergelofte, geweldige ontvoering en misdaad, bloed- en aanverwantschap, openbare oneerbaarheid…

 Het was gebruikelijk dat de pastoor een ondervraging hield aan het koppel voor ze trouwden. Met dit huwelijksexamen werd nagegaan of de beslissing vrij was, of ze voldoende kennis van hun geloof hadden, of ze de plichten van echtgenoten en ouderschap kenden. Ze kregen ook de huwelijksinstructie: de heiligheid van het huwelijk en de plichten tegenover elkaar en de eventuele kinderen.

(naar: Gewijd of Vervlogen? )

 

7. de beschoten toren van Voormezele

Foto 1: de kerk van Voormezele voor de oorlog

Foto 2: de kerk van Voormezele naar het einde van de oorlog toe

 

8. het kasteel van madame Mahieu

Zie bij 29/10/1914 : Zie hier

foto 3: het kasteel Mahieu voor de oorlog

foto 4: het kasteel Mahieu tijdens de oorlog

 

9. een Belgische soldaat getroffen

 Het gaat om Jan Verhaegen.

 

10. E. H. Dumon van Poperinge

 Foto 5: het Bidprentje van E.H. Etienne Dumon

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug