Archief

1. Om 23 uur brandt de hofstee van Remi Onraet helemaal af.

Achiel Van Walleghem lijkt overtuigd van de schuld van de soldaten. Branden door de schuld van ingekwartierde militairen gebeurde jammer genoeg ook al te vaak in het naburige Reningelst, getuige daarvan de briefwisseling van de gemeente aan de Claims Commission (bewaard in het Stadsarchief Poperinge)

- Op 23 februari 1916 op de hoeve uitgebaat door Désiré Behaeghel op het gehucht Ouderdom, te wijten aan de onvoorzichtigheid van soldaten van de 50 ste Divisie (brief n° 18499)

- Op 21 maart 1916 brandde het in De Klijte op de hoeve uitgebaat door Verhaeghe-Delannoy (brief n° 18532)

- Op 3 februari 1916 in een stal van weduwe Charles Vermeersch-Gesquiere (brief n°18613)

- Op 19 maart 1916 kraaide de rode haan in een schuur van de weduwe Charles Deconinck (brief n°18616)

In verband met een brand bij Lebleu blijkt wat een papieren rompslomp zo'n  tegenslag nog meebracht.  In een brief van 17 november 1915 zaten – op eerder verzoek van de Claims Commission in Boulogne - ingesloten:

- een vragenlijst, degelijk ingevuld door de belanghebbende

- een gedetailleerde lijst van alle verloren eigendommen, met een raming van de waarde van elk artikel

- een staat met alle nuttige details over de verbrande gebouwen

- een kopij van de verzekeringspolis

(Stadsarchief Poperinge, Briefwisseling van Reningelst, brief n° 18341)

En dan maar hopen dat er – ooit – een fractie – van de opgelopen schade zou vergoed     worden.

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug