Archief

1. het 7de regiment Belgische artillerie

Op 10 februari 1915 werd door het Belgische leger een artillerieregiment  ter beschikking gesteld van het Britse 2nd Army bij Ieper. In afwachting dat het 7th (later 13th) Belgian Field Artillery helemaal gevechtsklaar zou zijn, werd van maart tot mei 1915 enkele batterijen veldgeschut ter beschikking gesteld van de Britten onder de naam "groep Dujardin" of R.A.P. (Régiment d'Artillerie Provisoire). Achiel Van Walleghem ziet hen aankomen vanaf 20 februari 1915.

Van Walleghem is niet 100 % accuraat wanneer hij de eenheid aanduidt als 7de regiment Belgische artillerie. Het 7de Artillerieregiment was een regulier onderdeel van het Belgische leger en diende achter de IJzer. Correcter is 7de Veldartillerieregiment maar de eenheid werd altijd met de Engelse naam Belgian Field Artillery aangeduid. Zijn beschrijving van de samenstelling van het regiment is vrij precies: het bestond uit 2 groepen van elk 3 batterijen, en een transportcorps. Op volle getalsterkte telde een batterij 153 manschappen, 31 rijpaarden, 84 tot 90 lichte trekpaarden en 6 zware trekpaarden.   In december 1916 zou het 7th B.F.A. het 13th B.F.A. worden. (Bron:[L. Aerts]: Ypres-Ypres 1915-16-17. 13th BFA. s.l., s.d., s.p.)

De “Belgian Field Artillery”’ zou nagenoeg de hele oorlog lang als enige Belgische troepen bij Ieper verblijven. De naam van de Britse begraafplaats "Belgian Battery Corner" herinnert nog aan hun aanwezigheid, evenals een gedenkplaat in de Coomansstraat in Ieper. 

Foto1 : de gedenkplaat voor de 7th/13th Belgian Field Artillery

2. Het kasteel van meneer Vandepeereboom

Zie 1 april 1915, noot 6

3. Hun kanonnen zijn Portugees

Deze informatie is correct. Het 7th B.F.A was uitgerust met “soixante-quinzes”, zowat de beroemdste kanonnen van de Eerste Wereldoorlog en een symbool  voor de Franse militaire macht. De “75” werd vanaf 1897 geproduceerd en door de Fransen ook naar andere landen geëxporteerd, waaronder Portugal. 

Foto 2: een Franse “75” tijdens de Eerste Wereldoorlog

Foto 3: de onderdelen van een “75”

4. E.H. Peeters

Zie 18 april 1915, noot 3

5. De derde aalmoezenier… Hij is van het bisdom Namen.

Het gaat om ajunct-aalmoezenier 2e klas Félicien Joseph Dumont, geboren in Ciney in 1887.   

6. In de mis recommandeer ik E.H. Feys

Recommanderen is aanbevelen in de gebeden.

E.H. Feys is Lodewijk-Leopold Feys die van 1901 tot 1906 pastoor van Dikkebus was.

Foto 4: fragment van het bidprentje van E.H. Feys

7. coadjutor

Een coadjutor is een hulppriester die bij zijn benoeming het recht van opvolging krijgt. De term wordt tegenwoordig vaker gebruikt voor hulpbisschop of vice-abt maar dat is hier zeker niet het geval. 

8. Elisa Van Eeckhoutte, 9 jaar oud

zie passage 25/06/1915:
Elisa was ingeschreven om op vrijdag 25 juni naar een schoolkolonie te vertrekken. Door een misverstand of vergetelheid is er die dag geen vervoer voorhanden, en zijn de kinderen naar huis teruggekeerd. Hun lot, en dat van Elisa in het bijzonder, lijkt Van Walleghem zo ter harte te gaan dat hij de vervoersperikelen als zijn eigen tegenslag omschrijft...

Elisa Van Eeckhoutte

9. Hollandse Schuur

Zie 22 april 1915, noot 4

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug