Archief

1. obussen op Poperinge

“Donderdag 4 October: Sombere nacht. Van 9 tot 12 ure 50 obussen van René Derycke's tot aan de loskaai Quinten [hoek Bellestraat met de Wesouterstraat] en de Molenwal [café langs de Westoutersteenweg, ter hoogte van de huidige R 33].

Men beweert dat er 800 slachtoffers zijn van de bommenaanvallen der laatste nachten! 200 burgers halen hunne papieren om naar Frankrijk te trekken!” (bron: Baert, o.c.)

 

2. een grote aanval

Dit was de Slag bij Broodseinde en het was inderdaad een relatief succes. Het feit dat Van Walleghem er weinig van merkt, heeft ook te maken met de nieuwe tactiek van ‘bite and hold’ waarbij kleinere beperktere aanvallen worden uitgevoerd.

 

3. Pruisische wachten

Van Walleghem heeft het een paar keer over “Pruisische wachten”, allicht zijn vertaling van het Engelse ‘Prussian Guards’ dat verwees naar het Gardekorps dat een onderdeel van het Pruisische leger was en dat toen inderdaad in Vlaanderen vocht.

 

4. een Engelse officier die in een gemeente van Oost-Vlaanderen verbleef

Dit is vrij onverklaarbaar. Oost-Vlaanderen was bijna de hele oorlog bezet en behoorde bovendien tot het Etappengebiet waar een strenger bezettingsregime gold. Was dit iemand die als krijgsgevangene was ontsnapt en in Oost-Vlaanderen was ondergedoken? 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug