Archief

Wat eigenaardig genoeg niet door Van Walleghem vermeld wordt:

Zondag 4 tot zaterdag 10 November: (..) Tussen de Reninghelst en Westouter steenweg wordt een nieuw vliegveld aangelegd” (bron: Baert, o.c.) 


1. gas

Er zouden die dagen in de gevechten rond Passendale inderdaad gas gebruikt zijn.

 

2. vader Mimi

Over deze aalmoezenier met zijn vreemde naam – waarschijnlijk een verbastering- kon niets teruggevonden worden.

 

3. 33ste divisie

Voor de samenstelling en dienst van de 33rd Division, zie hier .

 

4. zonder hond of beest te zeggen

 Zonder boe of ba

 

5. Arsène Coene

Arsène Coene was op 31 januari 1917 naar het leger vertrokken, zie hier . Hij zou op 10 november overlijden en op 14 november in Westouter begraven worden. Later werd hij bijgezet in het familiegraf in Dikkebus.

 Foto 1: Het graf van Arsène Coene op het kerkhof van Dikkebus

 

6. hospitaal L’Océan in Vinkem

Vanaf 20 mei 1917 verrees in weilanden nabij Vinkem een dépendance van het bekende hospitaal L’Océan in De Panne, L’Océan 2 genaamd. Ook dit hospitaal werd geleid door Dr. Depage. Aanvankelijk was het een mobiel hospitaal dat uit tenten en losse barakken bestond, later kwamen er steeds meer paviljoenen. Hoewel er vandaag nagenoeg niets aan herinnert, was het een vrij groot complex met ruimte voor 1500 bedden.  

Foto 2: een blik op L’Océan in Vinkem

Foto 3: Naamsteen dat herinnert aan L’Océan 2 in de Joe Englishstraat in Vinkem-Wulveringem

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug