Archief

1. De kapelaan van Reningelst gaat dienstdoen in Dikkebus

 Meer dan waarschijnlijk heeft Van Walleghem het hier over het gebruik van een “vreemde biechtvader”.

 Een van de vijf geboden van de katholieke kerk schrijft voor dat men zijn Pasen moet houden: te communie gaan, voorafgegaan door een biecht. Wie niet zo vaak in een biechtstoel neerknielde ging liever zijn zonden opbiechten aan een priester die van een andere parochie kwam, en hem/haar dus niet kende. (De parochiepriesters beschikten nu eenmaal over een wijd vertakt netwerk..) P-J

 De kapelaan van Reningelst  was dus Achille Dermaut.

 

In de Bevolkingsboeken van Reningelst (Stadsarchief Poperinge) lezen we:

Vlamertingestraat 5 (huidige Pastoorstraat)

Dermaut Achille Benoit, onderpastoor (tot 22/11/1919)

° Tieghem 23/02/1865

 

Vlamertingestraat 12 (idem)

Duquesnoy Alfonse, pastoor

° Menen, 02/01/1855

 

Westouterstraat 8 (nu: Heuvellandseweg)

Fagoo René Jules Cornelius, veldwachter (° Beveren-IJzer 02/11/1875)

x Beveren-IJzer 27/02/1906 met Poot Marie Hélène Cornelia (° B-IJ 24/07/1883)

                       

(Paul Johan Desegher)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug