Archief

1. de 24ste divisie

De 24th Division maakte deel uit vanhet “New Army” (“Kitchener’s Army”) dat samengesteld was uit vrijwilligers. De wapenfeiten en samenstelling van de divisie vind je hier:hier . Het zijn leden van de 24th Division, meer bepaald het 12th Battalion Sherwood Foresters, die korte tijd later in de Ieperse puinen een drukpers zouden vinden en de beroemde frontkrant The Wipers Times zouden starten. De opeenvolgende namen van de Wipers Times tonen tegelijk de verblijfplaatsen van de 24ste divisie aan: The Wipers Times (Ieper), The New Church Times (Nieuwkerke), The Kemmel Times (Kemmel), de Somme Times (de Somme), 

2. de 3de is in haar plaats gekomen

De 3rd Division was een van de divisies van het oorspronkelijke British Expeditionary Force dat al sinds het begin van de oorlog in actie was. De wapenfeiten en samenstelling van de divisie vind je hier :

3. op 2 december Komen beschoten

Helemaal juist zijn deze zinnen niet: Komen werd einde november- begin december 1915 voortdurend door de Britse artillerie beschoten.

4. Bange vrouwen, kinderen en oudelui werden door de Duitsers naar Nederland gevoerd.

Ook dit is foutief. Naar het neutrale Nederland konden de Duitsers sowieso niemand evacueren. Wel zouden later de bewoners van de dorpen in steden naar het binnenland geëvacueerd worden. Voor Komen gebeurde dat einde mei 1917.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug