Archief

1. Bij herberg De Hemelstraat

Dit was de naam van een café (nu burgerwoning) op de hoek van de Baljuwstraat (die Reningelst verbindt met Poperinge) met de Sint-Pietersstraat. In een document uit 1603, “Register van de Goedijnghen der kercke van Renijnghelst”, ontcijferen we onder n° 10: Twee Lynen X Roeden elstland ghezeyt ten heemelst commende metten noordende op Sinte Pieters straete (..)

Zou het kunnen dat heem-elst + straat door volksetymologie hemel + straat geworden is, door de aanwezigheid van Sint-Pieter, die nu eenmaal de sleutels heeft tot de hemel?..

2. het huisje van Bulteel

Drie kinderen van Constantin Bulteel en Cornelia Beernaert, die met hun gezin aan de Hemelstraat in Reningelst woonde, kwamen ten gevolge van de bominslag op 5 december 1916 om 11u30 ’s avonds om het leven. Charles en Constantin waren op slag dood, hun zusje overleed daags nadien, aldus de Namenlijst, waarin verwezen wordt naar aktes van de burgerlijke stand. De kinderen worden begraven in Reningelst op 8 december.

Charles Bulteel werd geboren in Reningelst op 14 februari 1913; hij was 3 jaar bij zijn dood. Maurice Bulteel was geboren in Reningelst op 17 oktober 1914; hij stierf op 2-jarige leeftijd. Juliana Bulteel werd geboren in Reningelst op 24 december 1905; zij overleed enkele weken voor haar 11de verjaardag. Bij de bominslag raakte zij zwaargewond.  Zij bezweek aan haar verwondingen op 6 december 1916 om 6u ’s avonds in Hospitaal Couthof in Proven.

De geboortejaren op de grafsteen van de ouders komen niet overeen met wat er in de Namenlijst staat.

Het huisje waar het drama gebeurde werd nooit heropgebouwd. Wel is in de Sint-Pietersstraat nog te zien waar het ooit gestaan had. 

Foto 1: de plek waar het huisje van de familie Bulteel stond.

Foto 2 en 3: het oorlogsmonument van Reningelst met daarop de drie namen van de kindjes uit het gezin Bulteel die op 5 december 1916 omkwamen.  

Foto 4: herdenkingspaneel op de grafsteen van de ouders. Merkwaardig is dat de geboortedata op deze steen van geen kanten kloppen. Van Walleghem meldt andere geboortedata en die werden door Dries Chaerle gecheckt met de geboorte-actes van de gemeente Reningelst en die kloppen wel. De kleine Maurice was amper anderhalf jaar oud! Dat werd ook zo verteld aan Reningelstenaar Wim Chielens door de 2de Julienne Bulteel, geboren 2 dagen na deze "kindermoord" en bijna 91 jaar oud geworden. De eerste Julienne was trouwens geboren op Kerstavond. (Met dank aan Wim Chielens voor de mededeling)

3. o, die lelijke Herodes

 Die Duitse vliegenier wordt vergeleken met die andere beruchte dader van infanticide, uit de Bijbel.

In het evangelie van Mattheus (Mt II) staat het verhaal van de kindermoord in Bethlehem, die plaats vond na de geboorte van Jezus. Koning Herodes I hoorde in Jerusalem van de Wijzen uit het Oosten dat er een koning van de Joden zou geboren zijn. Zij waren op hun zoektocht geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden, en hem hierover te informeren, zodat ook hij hulde kon gaan brengen. Maar de wijzen kregen in de nacht nadat ze bij het kindje Jezus geweest waren een droom, waarin ze gewaarschuwd werden niet terug te keren naar Herodes (de snoodaard vreesde concurrentie..) Ze trokken via een andere route terug naar hun  land.

Jozef kreeg in een droom een waarschuwing van een engel om samen met Maria en hun baby te vluchten, omdat Herodes van plan was om het kind te doden. Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen misleid was, zond hij zijn soldaten uit om alle jongetjes onder de twee jaar om te brengen. De moord op de onnozele kinderen te Bethlehem (jaarlijks herdacht op 28december) werd menigmaal geconterfeit. De versie van Pieter Brueghel de Oude in de Royal Collection van Buckingham Palace heeft zelfs een dubbele bodem: de daders zijn Spaanse soldeniers en de setting is een ondergesneeuwd Vlaams dorp: een aanklacht naar de rauwe mentaliteit van de tijd van de kunstenaar.

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug