Archief

1. bommen langs de weg Poperinge-Abele

“Zondag 2 tot Zaterdag 8 December: Woensdag rond de noen drie groote obussen waarvan  1 de herberg  “Rood Kruis” plat legt, de andere in de nabijheid in de velden” (bron: Baert, o.c.)

"Le 5 mercredi à 1 h. un gros obus tombe route d'Abeele sur l' estaminet Roode Kruis – y tuant beaucoup de soldats et des personnes se trouvant sur la chaussée  (10 minutes plus tôt j'y avais passé)"(bron: De Puydt, o.c. )

 

2. Herberg Het Rood Kruis

Deze zeer oude herberg ligt langs de Abeelseweg, vlak bij de vroegere baksteenoven van Schabaillie. Aan de overkant van de Abeelseweg vertrekt een straat die via De Leene loopt naar De Brabant en zo verder naar Westouter. De ligging zie je hier.

Foto 1: Herberg Het Rood Kruis

Foto 2: de vroegere baksteenoven van Schabaillie bij ‘t Rood Kruis

 

3. en een meisje … gedood

We konden dit burgerslachtoffer nog niet terugvinden.

 

4. onderpastoor meneer Hellyn

De deken was na een eerdere beschieting op 29 september 1917 bij zijn onderpastoor Hellyn ingetrokken.

 

5. meneer de deken

Voor de deken van Poperinge, zie hier

 

6. hun officie te lezen

Dit is het brevieren, het opzeggen van dagelijkse gebeden, uit een zogenaamd brevier, het  liturgisch gebedenboek van de R. K. kerk, waarin uit de Psalmen, de Vaders en de levens van de heiligen vrome literatuur is geput en dat volgens een tijdsorde is ingedeeld. Men spreekt van de kerkelijke ge-”tijden”, het dagelijkse, openbare gebed, dat de seculiere geestelijken en ook de leden van vele kloosterorden verplicht zijn, vroeger strikt,  naar een vaste indeling voor dag en uur, waren/zijn te bidden of te zingen. (bron: Van den berghe: Gewijd of Vervlogen?) Bij mooi weer gebeurde dit ook al wandelend in de open lucht.  

Foto 3: een pastoor bij zijn officie

 

7. Bommen op de sacristie van Sint-Bertinus

“Zondag 2 tot Zaterdag 8 December

Woensdag avond 4 bommen op en rond Sint Bertens kerk: Z.E.H. Deken wordt licht gekwetst (..) De diensten worden in S. Bertens kerk opgeschort en hebben plaats in 't Gasthuis.” (bron: Baert, o.c.)

“Le soir à 5 ½ h des bombes d'avions sont lancées sur la ville et sur la grand'place détruisant l'ancien estaminet A la Maison de Ville. A la suite de débris tombés sur l'église de St Bertin , M. le Doyen de Poperinghe est légèrement blesssé.” (bron: De Puydt, o.c.)

Zowel de sacristie als de onderpastorie lagen aan wat nu het Vroonhof is. 

 

Foto 4: Op Westhoek Verbeeldt staat een mooie afbeelding van de Sint-Bertinuskerk tijdens de Eerste Wereldoorlog met links de onderpastorie die later plaats moest maken voor het Vroonhof. Er tegenover stond de sacristie, nu vervangen door een modern gebouw. 

Foto 5: De Sint-Bertinuskerk vandaag

 

8. het hospitaal van Couthove

Zie hier.

 

9. in het gasthuis

In het begin van de Gasthuisstraat. De Gasthuiskapel doet vandaag dienst als tentoonstellingsruimte.

Foto 6: de Gasthuiskapel in Poperinge

 

10. in ’t Vogeltje

’t Vogeltje is een gehucht te lande in het noorden van Poperinge aan de Loviestraat, met een kapel en school opgericht voor het midden van de 19de eeuw.

Foto 7: ’t Vogeltje in 2008

 

11. La Gazette des Ardennes

De Gazette des Ardennes was door de Duitse bezetter opgericht in november 1914 en zou zo’n 4 jaar blijven bestaan. Gedrukt in Charleville-Mézières was het op de eerste plaats bedoeld als propagandamiddel voor de bevolking in het bezette Noord-Frankrijk en België.  Omdat het blad ook namenlijsten van krijgsgevangenen publiceerde werd ze toch gelezen. Later werden dus ook exemplaren met het vliegtuig verspreid boven de geallieerde stellingen.

Foto 8: een Gazette des Ardennes uit januari 1918

 

12. de slachtoffers van een Engelse beschieting op Oostende 

Op 27 september 1917 had van Walleghem al bericht over de Britse beschieting van Oostende die op 22 september 1917 plaatsvond. En toen reeds had hij zich voorgenomen om later de waarheid te achterhalen. En hoewel de beschieting niet plaatsvond op 5 september zoals hij hier verkeerdelijk schrijft, is het aantal van 6 gedode burgers wel waar. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug