Archief

1. De prijs van de winkelwaar wordt uitgeplakt.

Zowel in het bezette land, als in onbezet België kwam de voedselvoorziening steeds meer onder controle te staan en werd de prijszetting van hogerhand bepaald om woeker tegen te gaan. Zie hiervoor Brecht Demasure: Boter bij de vis: landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Leuven, Davisdfonds, 2014, 278 p.   

Foto : aanplakbiljet met voedselprijzen van de gemeente De Panne, januari 1916 (Provinciaal Archief West-Vlaanderen) 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug