Archief

1. 30 muilezels gedood

Muildieren en muilezels werden massaal als lastdier gebruikt. De dieren werden uit Missouri ingevoerd omdat die beter tegen de oorlogsomstandigheden bestand waren

Foto 1: een transport van muilezels dat door granaten werd geraakt

Foto 2: het kadaver van een muilezel tijdens recente opgravingen langs het Fluxystracé gevonden. Let op de hoefijzers. (©  THV Gate Ruben Willaert Monument Vande Kerckhove)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug