Archief

1. De aardappeloogst is deerlijk mislukt

 Dit gold natuurlijk evenzeer in het bezette land.

Foto’s 1-3: drie affiches uit bezet België omtrent de aardappeloogst van 1916, met name uit Kortrijk, Ledeberg en het Waasland

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug