Archief

Foto 1: Mannen van het 2nd Battalion, Warwickshire Regiment passeren door Dikkebus op weg naar het front, 6 november 1914 (IWM, Londen) 

Foto 2: De kerk van Dikkebus in gebruik als Frans veldhospitaal, 6 november 1914 (IWM, Londen) 

1. De toelating om ’s vrijdags vlees te eten

Bij (vrome) katholieken was (en is) het de gewoonte om op vrijdag vlees te derven. Om toch vlees te mogen eten was dispensatie vereist van de kerkelijke overheid. 

2. soldatenkerkhof in de weide van meneer Thevelin

Tot nu toe werden de overleden Franse militairen begraven op het (burgerlijke) kerkhof van Dikkebus, rond de kerk. Het nieuwe terrein dat in gebruik wordt genomen ligt ten zuiden van de kerk en de Neerplaats, en is bewaard gebleven als Dickebusch Old Military Cemetery. Alle Fransen die hier destijds werden begraven, zijn in 1919 verdwenen: ze werden gerepatrieerd, elders herbegraven, of ze raakten zoek. Dat deze Britse begraafplaats in november 1914 door Franse troepen werd ingericht, is vandaag enkel nog te merken aan de 'lege' ruimtes in het grasveld.

De Fransen die in deze periode sneuvelden in Wijtschate en Dikkebus zijn opgenomen in De Namenlijst. Sommigen van hen zijn terug te vinden in de de lijsten die Van Walleghem in zijn dagboek heeft opgesteld. Maar voor de 'onbekende soldaten' waarover hij het heeft, bevat De Namenlijst intussen veel meer kandidaten dan er ooit graven zijn geweest. Een exacte reconstructie van de Franse begraafplaats is dus niet mogelijk...

3. dumdumkogel

Een dumdumkogel is een kogel die uiteenklapt bij het treffen van het lichaam en zo veel zwaardere verwondingen veroorzaakt. Gewone kogels konden in een dumdumkogel veranderd worden door een kruis over de kogelpunt heen te graveren. Volgens het Verdrag van Den Haag van 1899 was dergelijke munitie verboden


Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug