Archief

1. het huis van Desmarets (het kasteeltje)

Hallebast was een heerlijkheid dat zich uitstrekte ten zuiden, ten westen en ten noorden van Dikkebus en ook deels over Vlamertinge. Het bezat een eigen schepenbank en baljuw. Het kasteel van Hallebast bevond zich in de driehoek Dikkebusseweg-Bellestraat-Hallebaststraat. Al voor de Eerste Wereldoorlog was het nagenoeg verdwenen. Wel stond de kasteelhoeve, bewoond door Arthur Desmarets er nog. Na de oorlog werd die niet heropgebouwd.

Foto 1: De in 2000 opgerichte KSA van Dikkebus draagt de naam Hallebast en heeft een afbeelding van het oude kasteel in haar schildje opgenomen. 

2. Wel 25 burgers gedood

Foto 2 : overzicht van in dagboeken en rapporten geregistreerde granaatinslagen in Ieper tussen 31 maart en 9 mei 1915. 

Foto 3: Het gezin van Arthur Desmarets op de drempel van hun hoeve, april 1915

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug