Archief

1. de burgemeester

Het gaat om Engel Heugebaert (1859-1928) die op het Vijverhof woond, de grote hoeve tussen de dorpskern en Dikkebusvijver. 

2. In de pastorie hebben veel soldaten gelogeerd, bij de onderpastoor geen

Het gaat wel degelijk over Achiel Van Walleghem. Hij spreekt heel vaak over zichzelf in de derde persoon.

3. de kapelaan van Dranouter

zie index van persoonsnamen: Desmedt, August

4. op de staande wip voor het gemeentehuis

De huidige straatnaam Schietstraat herinnert nog aan de staande wip. 

Foto 1: De pastorie vanaf de hoek van de Kerkstraat en de Oude Bellestraat (toen nog Kapelstraat genoemd), 1907

Foto 2: burgemeester Engel Heugebaert in de deuropening van zijn hoeve, juli 1916. Bij hen staan enkele Britse militairen.

Foto 3: bidprentje van Engel Heugebaert.  

Foto 4: Burgemeester Engel Heugebaert kort na de Eerste Wereldoorlog

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug