Archief

1. Ultimatum van Rusland aan Bulgarije

In het eerste oorlogsjaar werd het neutrale Bulgarije het hof gemaakt door zowel de Centrale machten als door de entente. Op 6 september 1915 ondertekende de Bulgaarse regering onder koning (“tsaar”) Ferdinand echter de conventie van Pless waardoor het zich definitief aan de zijde van het Duitse en Habsburgse Rijk schaarde en het land beloofde om binnen de 35 dagen Servië aan te vallen. Op 3 oktober stuurde Rusland een ultimatum naar Bulgarije om het land alsnog te dwingen van deze plannen af te zien. Op 5 oktober 1915 verlieten de geallieerde diplomaten Sofia en een dag later verklaarde het Russische rijk Bulgarije de oorlog. Op 11 oktober begon dan de Bulgaarse invasie van Servië.   

2. Ontslag van Venizelos

Eleutherios Venizelos (1864-1936) is de belangrijkste Griekse staatsman uit het begin van de 20ste eeuw. In tegenstelling tot de pro-Duitse koning Constantijn was Venizelos als Griekse eerste minister voorstander van een bondgenootschap met de geallieerden. Na het Griekse leger gemobiliseerd te hebben en op het ogenblik dat de eerste geallieerde troepen Salonika (Thessaloniki) bereikten, werd hij op 5 oktober door de koning ontslagen. Later zou hij nog vele malen zijn land leiden.

Over Venizelos: Zie hier

3. dure schoenen

Goede schoenen kan hij goed gebruiken, gezien het aantal kilometers die hij aflegt. Over een fiets praat Van Walleghem niet. Duur zijn ze in elk geval: 25 frank was zowat het weekloon voor een burger die arbeid verrichtte in dienst van de geallieerden.

 

Foto 1: Eleutherios Venizelos

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug