Archief

1. Enige winkeliers beginnen Chinees te leren

Toch een opmerkelijke observatie van Van Walleghem die er op wijst dat ontmoetingen tussen Chinese arbeiders en de plaatselijke bevolking frequent voorkwamen en vooral vriendschappelijk waren (want om een taal te leren – zelfs enige woordjes-moet je samen zitten).  

2. de vredesvoorwaarden van Lloyd George

Op 5 januari 1918 had de Britse Eerste Minister Lloyd George de oorlogsdoelen van het Britse Rijk gedefinieerd. De volledige tekst van Lloyd George’s verklaring vind je hier.

Foto 1: de persnota met Lloyd George’s verklaring aangaande de Britse oorlogsdoelen.

Foto 2: het bericht over de Britse oorlogsdoelen in De Belgische Standaard van 8 januari 1918. Misschien is dit het artikel dat Van Walleghem las.   

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug