Archief

ERRATUM

De dagaanduiding "8 juli, vrijdag" moet zijn "9 juli, vrijdag"

1. naar Proven, waar ze geborgen worden op de zolder van de pastorie

Foto 1: de pastorie van Proven waar Achiel Van Walleghem zijn kerkschatten in veiligheid brengt. 

2. H. Donatus, patroon tegen donder en bliksem

De H. Donatus, van Münstereifel, beschermheilige tegen blikseminslag, behoort tot de catacombenheiligen, wat betekent dat er in historisch opzicht niets bekend is over hem. In 1652 werd zijn gebeente overgebracht uit de catacomben van de H. Agnes bij Rome naar Münstereifel (nu Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen), waar het op 30 juni werd ontvangen in het toen nieuwe jezuïetenklooster. Vanhier uit kwamen de relieken terecht in het kapucijnenklooster van Aarlen en in de kerk van Reek (Noord-Brabant, Nl.). De legende verhaalt dat er tijdens de overbrenging van de relieken naar Münstereifel een hevig onweer losbarstte. Toen men de heilige aanriep, klaarde het onmiddellijk op (..).  Volgens een 18de-eeuwse levensbeschrijving uit Reek werd Donatus in het midden van de 2de eeuw geboren in Rome als zoon van Faustus, een veldheer van adellijke afkomst, en de christelijke Flaminia. Donatus werd op zijn beurt officier in het Romeinse leger, meer bepaald in het Legio Fulminata  (Bliksemlegioen). Onder Marcus Aurelius werd een deel van de Romeinse legermacht omsingeld door de Germanen. Ontsnappen was onmogelijk en bovendien begonnen voedsel en water schaars te worden. Na een gebed van Donatus viel er een malse regen over het Romeinse kamp, terwijl boven het vijandelijke leger een verschrikkelijk onweer losbarstte met hagel, donder en bliksem. Velen werden blind of dodelijk gewond, zodat zij op de vlucht sloegen. Uit erkentelijkheid werd Donatus aangesteld als hoofd van de pretoriaanse wacht en kreeg hij het aanbod om te trouwen met Alexandria, een nicht van de keizer. Donatus, die aan God eeuwige zuiverheid had beloofd, weigerde echter. Alexandria liet hem daarop onthoofden.

 Afbeeldingen tonen de H. Donatus als Romeins legionair met martelaarspalm en een bundel bliksemschichten in de hand. Vaak houdt hij één hand beschermend boven het hoofd, alsof hij op die manier de bliksem afwendt.De H. Donatus was in onze streken de belangrijkste beschermheilige tegen blikseminslag en onweer, maar daarnaast ook tegen vuur (als gevolg van blikseminslag), hagelinslag en noodweer in het algemeen. (..)(Bron: Claes Jo, Claes Alfons & Vincke Kathy: Beschermheiligen in de Lage Landen, Davidsfonds, Leuven, 2006). Zijn feestdag valt op 30 juni

Foto 2: Sint-Donatus

3. Om 11.30u val een Engels vliegtuig

De piloot die omkomt is Marmaduke Henry Monckton, 8 squadron RFC. Niettegenstaande zijn onmiddellijke dood, werd hij als piloot met de gebruikelijke eer, en dus verder in het achterland begraven, in Bailleul. Zijn bristol scout was tijdens een patrouille geraakt door een granaat. 

4. in de bolbaan van het Kasteelhof

Het Kasteelhof stond op de hoek van de huidige Dikkebusseweg en de Dikkebusvijverdreef, nu restaurant-taverne Tommies.

Foto 3: een bolbaan of boltra.

5. Klein Brussel

zie 19 april 1915

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug