Archief

1. geweldig geschut van langs de kanten van Armentières

“Dinsdag 9 April: (..) men vertelt allerhande slecht nieuws. Armentières zou ingenomen zijn?” (Baert, o.c.)

Dit is het begin van de Slag aan de Leie (7–29 April 1918), dat ook onder tal van andere namen bekend staat waaronder het Leie-offensief, de Vierde Slag bij Ieper en Operatie Georgette. Deze laatste naam werd door de Duitsers gegeven aan deze fase van hun Lente-Offensieven. De eerste dagen van de Slag aan de Leie staat ook bekend als de Slag om Estaires. De strijd zou zich echter algauw ook naar Belgisch Vlaanderen uitbreiden.

Voor een overzicht van deze veldslag, zie hier

 

Foto 1: Kaart van Operatie Georgette

 

2. Poperinge wordt beschoten. Een obus valt op een herberg…

 “Dinsdag 9 April: De beweging van soldaten heen en weer is zeer groot. Wij krijgen gansch den dag obussen, een 60-tal, de eene van achter de statie tot aan kasteel D'hondt, de andere van de Doornstraat tot op den Werf. Er gebeuren vreeselijke ongelukken. Aan de Statie wordt Guillaume Deweerdt, 18 j. oud gedood en nog verscheidene burgers gekwetst. Op de Kazenmarkt worden 9 personen gedood door één enkel obus: vrouw Clabau-Berat met haar klein kind, Louise Vandevoorde 30 j., kind Prosec 11 j., Aloïs Lefever 60 j., 4 kinderen Vandevoorde beneden de 10 j.; er waren nog eenige gekwetsten. Bij de herberg “Den Driehoek” worden Louis Couttenier, 19 j. en Noël Milleville 40 j. door eenen obus gedood. Er zijn ook nog een aantal soldaten gedood en gekwetst. De scholen zijn weer gesloten, de stad verlaten en geschuwd. Iedereen is ter neergeslagen” (Baert, o.c.)

In de Kazenmarkt, Pottestraat kwamen volgende mensen om het leven (of raakten dodelijk gewond om kort daarop te sterven): 

Louise Vandevoorde, 35 jaar, tante van de kinderen Vandevoorde:

Martha Vandevoorde , 9 jaar

Madeleine Vandevoorde, 4 jaar

Maria Vandevoorde, 10 jaar

Yvonne Vandevoorde

Leontine Prosec, 11 jaar

Guillaume Deweerdt

Hector Degraeve

Henri Defever

Allicht ook een aangetrouwde tante van de meisjes Vandevoorde was Marie Berat

Twee dagen later overleed ook Martha Clabau, dochter van Maria Berat.

Elders in Poperinge kwam ook Noël Mylleville en Louis Couttenier om het leven.

 

Foto’s 2-6: de overlijdensaktes van de zussen Maria, Martha en Madeleine Vandevoorde, van hun tante Louise en van Leontine Prosec en Marie Berat.

 

3. Ook Bailleul wordt verschrikkelijk beschoten

“Le 8 avril, l'Asile (gesticht  voor geesteszieken) lui-même est évacué, avec tous ses patients. Il n'était que temps: le 9 avril, après un bombardement intense par obus toxiques, débute l'attaque allemande sur le front de Flandre, avec Cassel pour objectif immédiat et les ports de la Manche pour objectif lointain.” (Uit: Bailleul 14-18 ville de garnison britannique, p 155)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug