Archief

1. de kapel van de Rodeberg

In 1873 trok de Westouterse pastoor Louis Nollet (1819-1899) als één van de allereersten uit Vlaanderen op bedevaart naar het “verre” Lourdes. Bij zijn terugkeer werkte hij aan de realisatie van een lourdesgrot op de Rodeberg, gemaakt uit natuursteen van de berg zelf. Op 9 juli 1875 werd zij ingewijd.

zie foto’s 1 en 2


2. Engelse soldatenmuziekkorpsen

Zie foto 3


3. Bij de Schotten bestaat het hele muziekkorps uit muizels met kleine en grote trom

zie foto 4


4. de brouwerij van meneer Six

In 1913 vernieuwde brouwer Six de brouwerij Sint-Joris in Reningelst. De brouwerij raakte tijdens de oorlog zwaar beschadigd maar werd hersteld en terug in gebruik genomen. In de gebouwen op de hoek van de Reningelstplein en de Heuvellandse Weg bevindt zich nu de Kinderbrouwerij. 

zie foto 5

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug