Archief

1…  waar ik later pastoor zou worden

Deze opmerking is zichtbaar veel later in potlood aan het manuscript toegevoegd. Pas in de zomer van 1928 werd hij tot pastoor van Wulveringem benoemd. Ook de opmerking “Zo is het goddank geweest” is later ingevoegd. Het toont aan dat Van Walleghem zijn dagboek bleef herlezen.

2. de scholen van de koningin

Zie hier

Foto 1: Op deze schets van de Scholen van de koningin zijn de “lieflijke bloemperken” die Van Walleghem vermeldt goed te zien.

Foto 2: Slechts een naamsteen herinnert vandaag aan de aanwezigheid van de Scholen van de Koningin in Vinkem-Wulveringem.

3. Vinkem

Wulveringem en Vinkem zijn tweelinggemeenten waarvan de kernen aan elkaar gegroeid zijn. De kerken liggen er minder dan 500 meter van elkaar. In 1971 fuseerden beide gemeenten onder de naam Beauvoorde. Onder die naam – naar het waterkasteel -  is de dorpskern (nu gemeente Veurne) nog altijd het beste bekend.

4. trok hij de 1 van zijn pet

Foto 3 en 4: Een pet van het 13de Linieregiment en een van het 2de Linieregiment

5. In groep ons portret laten maken

Foto 5: de bewuste familiefoto die op 9 augustus 1916 in Vinkem werd gemaakt van de Van Walleghems. Voor het wedervaren van de familie: zie de inleiding van het uitgegeven dagboek.

6. clownsvertoningen

In alle legers werd veel aandacht besteed aan ontspanning en werden optredens en wedstrijden allerhande georganiseerd.

Foto 6: een groep clowns uit het Britse leger. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug