Archief

1. de Frans-Engelse aanval van gisteren

Het gaat om de Slag bij Poelkapelle die vrij desastreus verliep. In het noorden van de Ieperboog, met onder meer de Franse troepen, ging men vooruit, maar in het centrum waar de grond nagenoeg volledig verwoest was, bleek dit onmogelijk.

Foto 1: de vooruitgang van de geallieerde legers tussen 9 en 12 oktober 1917

Foto 2: een loopgravenkaart van het Australische front tijdens de Slag bij Poelkapelle

Foto 3: Luchtfoto van het totaal vernietigde landschap bij Poelkappelle, oktober 1917

 

2. het leger was vol van nalopers

Met nalopers bedoelt Van Walleghem hier (camp) followers, mannen die achter het front in en om de kampen dienst doen.

 

3. Zo kan een onderluitenant in korte tijd, als er veel officieren vallen, kolonel worden.

Van Walleghem stelt het té scherp, maar het was inderdaad zo dat een lagere officier de functie van een hogere officier aannam wanneer die wegviel. Een Lieutenant werd dan ‘Acting Captain’. Als meerdere hogere officieren wegvielen, klom hij de facto in de hierarchie op (‘Acting Major’…) 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug