Archief

1. De Plechtige Communie

Naam die te lande werd en wordt gegeven aan het moment waarop de jonge gelovigen hun doopgeloften hernieuwen en op een plechtige wijze de H. Communie ontvangen.Bij die gelegenheid kreeg de communicant(e) een missaal. Op de foto's bij die gelegenheid ziet men ook hoe de jongen – in zijn nieuwe zondagse pak – een strik op zijn mouw droeg, en het meisje , als een bruidje, een wit kleed droeg.

Foto 1: Een typische communiefoto: Maurice en Achile Vanhecke gevlucht uit Brielen, eerst naar Reningelst en vandaar naar Pantin, in 1918. (Westhoek Verbeeldt)

Foto 2: Een typische communiefoto van een meisje

 2. lering

Zie bij 21 oktober 1915, noot 1 : Zie hier

 3. Catechismus

 Een geschrift waarin de Rooms-Katholieke godsdienst en zedenleer beknopt , in de vorm van vragen en antwoorden , zijn uiteengezet, specifiek voor het godsdienstonderwijs. Die vragen moesten de leerlingen van het lager onderwijs stelselmatig uit het hoofd leren.

De eerste catechismus werd opgesteld door de Poperingse jezuïet Lodewijk Makeblijde, op last van de bisschoppen der Nederlanden, vergaderd te Mechelen in 1570.

 Foto 3: De “Mechelse catechismus” die toen in gebruik was. 

 3. Veni Creator

De letterlijke vertaling uit het latijn is “Kom, o Schepper”. Het zijn de beginwoorden en naam van een hymne tot de H. Geest, toegeschreven aan Gregorius de Grote (856). Zij wordt gebeden of gezongen in het officie van Pinksteren, en voor elke liturgische plechtigheid waarbij de bijstand van de H. Geest op bijzondere wijze ingeroepen wordt (bv. bij het begin van een schooljaar in het katholiek onderwijs).

 Foto 4: De hymne Veni Creator

4. plechtige communicanten van Dikkebus

 - Nollet Judith Godelieve Germaine Cornelia, ° 02/06/1904

dochter van Emile Auguste, onderwijzer, ° Elverdinge

en Turpin Mathilde Renilde, ° Reningelst

 - Desmarets Maria Zoë Cornelia, ° 20/10/1903

dochter van  Gustavus Emilius Theophilus, landbouwer, ° Dikkebus

en Ver Elst Emma Maria, ° Wijtschate

 -Haezebrouck Julia Maria Cornelia, ° 28/02/1904

dochter van  Renatus Amatus, dagwerker, ° Vlamertinge

en Spyckerelle Sylvia Leoni Maria, ° Vlamertinge

 - Lamerant Maria Anna Cornelia, ° 03/01/1904

dochter van Henricus Eduardus, landbouwer, ° Dikkebus

en Delanote Florentia Hortentia, ° Dikkebus

 - Lamerant Reine Rachel Cornelia, °12/06/1904

dochter van Cyrillus Emilius, landbouwer, ° Dikkebus

en Ver Eecke Maria Julia, ° Ieper

 - Hennekein Celesta Alida, ° 02/01/1904

dochter van Gustavus Emilius, metsersgast, ° Dikkebus

en Dausy Marina Maria

 - Leuridan Maria Julia Cornelia, ° 13/11/1903

dochter van Theophile Leopold, herbergier, ° Dikkebus

en Wouts Marie Sophie, ° Wijtschate

 - Maes Maria-Louisa Cornelia, ° 30/12/1904

dochter van Carolus Ludovicus, landbouwer, ° Ieper

en Vanoverberghe Maria, ° Langemark

 - Saelen Augusta Maria Cornelia, ° 10/02/1904

dochter van  Henricus Cornelius, jachtwachter, ° Dikkebus

en Aernout Reynildis Mathildis, ° Dikkebus

5. Het vernieuwen van de doopbeloften

 Bij de kinderdoop wordt de doopbelofte (de duivel te verzaken en het geloof trouw te zijn) door de dooppeter en – meter afgelegd. De plechtige communie en de hernieuwing van de doopbeloften zijn het moment waarop de jongere zelf de doopgelofte opneemt; rond 12 jaar wordt die geacht “tot de jaren van discretie of verstand” gekomen te zijn. Enkel oudere katholieken zullen zich nog “de pomperijen van de duivel” herinneren waaraan men verzaakte. (bron: Gewijd of Vervlogen)

 6. De koekeboterhammen en de chocolademelk  

Eerste en Plechtige Communies gingen in Vlaanderen vaak gepaard met een feestje waarbij krenten- en koekebrood met koffie en chocolademelk werden aangeboden.  

Het was vroeger de gewoonte dat de welgestelden van het dorp de kinderen van minder bedeelden sponsorden ter gelegenheid van hun plechtige communie. Redactielid Paul-Johan Deseghers tante Gabriëlle (°1916) werd “in het nieuw gestoken” door de vrouw van de brouwer van Westouter, en na de dienst getrakteerd op koekeboterhammen in haar woning.

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug