Archief

1. Het geschut begint opnieuw in alle hevigheid

“Donderdag 11 April: Gansch den nacht hevig en aanhoudend kanongedommel. – 't Geschut houdt aan in volle hevigheid, een echte aaneenhoudende smoordonder met soms een buitengewoon hevige slag die alles doet daveren. Rond den noen 5 obussen op den Werf en rond de Melkerij, waar eenige burgers gekwetst worden” (Baert, o.c.)

 

2. Steenwerck ingenomen en ook Armentières

“Le 11 avril, Merville, Armentières, Nieppe et Steenwerck tombent aux mains de l'ennemi. Bailleul ets défendue âprement par les Britanniques, l'ennemi veut atteindre la côte, coûte que coûte, c'est la course à la mer.” (Bailleul 14-18..) 

“Donderdag 11 April: Wij beginnen duidelijk de mitrailleuzen te hooren in de richting van Armentiers. Nog vluchtelingen; slecht nieuws: de vijand is veel genaderd. De toestand is maar slecht en het volk ligt met den daver.” (Baert, o.c.)

 

3. de zagerij van Rozenhil wordt klaargemaakt om in brand te steken

“Vrijdag 12 April: Hier en daar wordt gereedschap gemaakt (aanstalten gemaakt) om weg te trekken in de Hospitalen, Cantienen, Workshops, Zagerijen, Vliegpleinen.          

Zaterdag 13 April: Al het volk uit zagerijen en waschhuizen afgedankt; gedurig zien wij materiaal wegvoeren.” (Baert, o.c.)

De Rozenhil was een (voormalige) herberg in Reningelst, langs de Clyttesteenweg, op de hoek met de Kwakkelstraat, de grens met Heuvelland, hier dus

 

4. Nieuwkerke en Romarin

Respectievelijk het dorp en gehucht die het dichtst bij Steenwerck en Armentiers liggen en tot dan toe nog bewoond waren. (Le) Romarin is een typisch grensgehucht met een gemene weg.

 

Foto 1: Nieuwkerke voor de oorlog

Foto’s 2 en 3: Nieuwkerke kort na de oorlog

Foto 4: de Romarin kort voor de oorlog

Foto 5: de Romarin vandaag. Links van de weg is Frans grondgebied, rechts België.

 

5. de burgemeester van Nieuwkerke

Dat was sinds 1902 de liberaal Arthur Titeca. Hier vindt U een krantenbericht over de begrafenis van Arthur Titeca in 1946.

De informatie dat burgemeester Titeca gebleven is, is allicht verkeerd. In het handschrift Bijzonderste gebeurtenissen rakende het Klooster Nieuwkerkeen onderhoorige huizen binst den oorlog 1914 tot 1918 dat wordt bewaard in het archief van het Bisdom Brugge lezen we dat notaris Therry en enkele andere burgers achterblijven, maar wordt de burgemeester niet vermeld. 

Foto’s 6-9: de bladzijden uit de Bijzonderste gebeurtenissen rakende het Klooster Nieuwkerkeen onderhoorige huizen binst den oorlog 1914 tot 1918 die handelen over de periode 10-13 april. (Archief Bisdom Brugge)

 

6. voor de tweede maal van de oorlog maken wij onze pakken

In juli 1915 was hij elders in Dikkebus gaan wonen en op 14 juni 1916 was hij naar Reningelst verhuisd.

 

7. Wijtschate veroverd en teruggenomen

Dit klopt niet helemaal. Wel was Mesen veroverd door Duitse troepen, maar aan Wijtschate werden zij tegengehouden door de Zuid-Afrikaanse brigade. Wat restte van Wijtschate zou pas vallen op 16 april 1918.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug