Archief

ERRATUM

De dagaanduiding "11 juli, maandag" moet zijn "12 juli, maandag"

1. Kemmelgrintweg

Bedoeld wordt allicht de huidige Kerkstraat die evenwijdig loopt met de huidige Dikkebusseweg (de kasseiweg)

2. Jules Mahieu

Dikkebus, 1876-1965, gehuwd met Emma Vallaeys. Hier zie je ze tijdens hun briljanten bruiloft in 1961: Zie hier

3. aan het Hemelrijk

Dit is bij de hoek van de huidige Dikkebusvijverdreef en de Dikkebusseweg.

4. bocht van vrouwvolk

Van Walleghem doelt op vrouwen van losse zeden en/of prostituées.

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug