Archief

1. de officieren aan een frank

Logement van een officier werd dus bijna vijfmaal zo duur geacht als dat van een gewoon soldaat.

2. in de aanval van maandag

Het gaat dus over de Britse aanval op ’t Hooge van 8-9 augustus 1915. Helemaal accuraat is de informatie niet. De Britten waren er wel in geslaagd de stallingen (The Stables) van het kasteel ’t Hooge te veroveren maar het kasteel zelf was nog steeds in Duitse handen en dat zou nog twee jaar zo blijven. Dat de Britten “in het geheel 1100 meter vooruitgegaan” zijn is ook met een korrel zout te nemen: in de breedte allicht wel.

Foto 1: kaartje van de situatie bij ’t Hooge, voor en na de aanval van 9 augustus 1915

3. marmieten

Zie 20 april 1915, noot 2

4. E.H. Vander Heyde

Het gaat om Victor Vander Heyde (1865-1927), pastoor van Nieuwkerke van 1909 tot 1919.

Foto 2: bidprentje van Victor Vander Heyde

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug