Archief

1. een redemptorist, vader Aherne

De redemptoristen of Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), opgericht in  Italië in 1732, is een internationale katholieke orde voor de “evangelisatie tussen de meest verlatenen” . Missies en prediking behoren dus tot hun kerntaken. 

Het gaat om David Aherne die pas op 28 december 1914 aan het front was aangekomen.  

2.  een draagaltaar

Een altaar is een onderbouw of tombe met daarop een altaarblad. In dat altaarblad moet volgens de canonieke normen een altaarsteen zitten. Deze steen wordt door de bisschop gewijd en bevat relieken van minstens twee martelaren, wierrookkorrels (symbool van de onsterfelijkheid) en de wijdingsakte. 

Een draagaltaar is van natuursteen die draagbaar is en dus verplaatsbaar. Die steen wordt dan op een tafel gelegd. In de missies is dit gebruikelijk (en ook aan het front). 

(bron: Vandenberghe, Henri: Gewijd of Vervlogen?)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug