Archief

1. Pater Aherne

David Aherne

2. de relikwie van het H. Bloed uit de pastorie van Voormezele

Het was Isaac (1123-1169), de tweede proost van de proosdij (latere abdij) van Voormezele die, op een van z'n reizen naar Rome, de kostbare relikwie van het "Heilig Bloed van onze Heer Jezus Christus" meebracht. "De Jaerboeken van Yper" verhalen dat “Het Bloed Onzes Heren van Rome naar Ieper overgebracht door abt Isaac, op 29 juni 1152, stoetsgewijze van deze stad naar de abdij van Voormezele werd overgedragen, alwaar het sedert dien tijd hetzelfde vereerd is geweest tot nu toe, gedurende de achtdaagse kerkplechtigheid van het H. Sacramentsfeest". Meerdere malen werd de relikwie naar zijn echtheid onderzocht, dit op bevel van de kerkelijke overheid. De relikwie zelf heeft de grootte van een gewone kleine noot en is gewikkeld in een perkamenten band met de latijnse vermelding: "van stof (zand) doortrokken met bloed van Christus".

(bron: http://www.voormezele.be)

3. remonstrans

Een remonstrans, ook monstrans genoemd is een van de gewijde vaten, meestal overvloedig versierd. Achter een cirkelvormig ruitje wordt een geconsacreerde hostie ter aanbidding uitgesteld tijdens het Lof, of door een priester (onder een baldakijn) rondgedragen in een processie.

De uit Voormezele geredde kerkschatten zijn hier te bezichtigen: 

http://balat.kikirpa.be/results.php?typesearch=simple&who=&what=&when=&where=Voormezele&christian=&free=&style=col4&limit=24

4. aalmoezenier Bowes

Henry Bowes

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug