Archief

1. een mooie overwinning in Neuve-Chapelle

De “mooie overwinning” dient enigszins genuanceerd te worden. De Slag bij Neuve-Chapelle was het eerste Britse offensief van de oorlog en het Brits-Indiase Indian Army Corps speelde een belangrijke rol. De Britten slaagden erin met vier divisies om het gelijknamige dorp dat ze in oktober 1914 hadden moeten prijsgeven, te veroveren en te behouden maar daarna stokte de opmars waardoor het beoogde doel, de hoogte van Aubers, nooit bereikt werd. Voor een terreinwinst van twee kilometer waren 7000 Britten en 4200 Indiïers gewond geraakt. Aan Duitse zijde zijn de verliezen ongeveer even hoog.   

2. Drie bommen op Poperinge

"Vrijdag 12 maart: Rond 2 ure komen 2 d. Vliegers plotseling boven en werpen en 3-tal bommen. Een valt op de markt bij het huis van J. Notredame, te midden het volk [vrijdag is marktdag in Poperinge – nvdr]. Vijf personen op den slag gedood.: 1 belg. soldaat en 4 burgers; 25 burgers zijn gekwetst, waarvan 3 levensgevaarlijk

Maandag 15 maart: Begraving der elf slachtoffers van den bommenaanslag (..) grootsch" (Bron: Baert, op. cit.)

"12 maart zal een droevige en onvergetelijke dag blijven voor Poperinge. Rond 2 uur 30 in de namiddag vliegen er Duitse vliegtuigen over de stad en lossen 11 bommen. Verscheidene vallen op de Grote Markt en maken dodelijke slachtoffers en vele gewonden. De andere projectielen vielen in de buurt van de O.L.Vrouwe- ende St.-Janskerk. De barbaren hadden dus het hart van de stad willen treffen. Op de Grote Markt was het een afschuwelijk schouwspel: er was een bom gevallen voor het huis van J. Notredaeme, en aangezien er veel burgers op straat waren, is het vooral onder hen dat de  dood z'n slachtoffers uitkoos. Franse en Britse ambulance auto's kwamen rap op de plaats van de ramp; nadat pastoor De Jaegher de onploffing had gehoord, is die onmiddellijk toegesneld om de gewonden geestelijk bij te staan. Verscheidene mannen, vrouwen en kinderen vonden de dood. Onder de slachtoffers waren er ook een Engelse en twee Belgische soldaten. Een van deze laatsten heette Maurice Back en hij was bij het 3 de Linie (hij was de ordonnans van de betalingsofficier). De explosie had zijn twee benen afgerukt en voor  hij de geest gaf, riep hij nog: “Leve België!”. De andere Belgische soldaat kwam net aangefietst om een militair order af te geven, toen hij geraakt werd door granaatscherven; toen hij voelde dat hij zou bezwijmen, had hij nog de tegenwoordigheid van geest om naar een officier te roepen: “ Ik heb belangrijke documenten bij me: red ze!” Die twee helden moeten ingeschreven worden in het gulden boek! 

Alle huizen van de Grote Markt werden beschadigd.

In de namiddag keerden de vliegtuigen terug en gooiden weer enkele bommen.

Overal in de stad werd er een officieel communiqué uitgehangen dat de burgers aanraadde om zoveel mogelijk binnenshuis te blijven en in de kelder te schuilen van zodra er Duitse vliegtuigen in het luchtruim boven de stad zwierven.

Maandag de 15 de vond de begrafenis plaats van de 11 slachtoffers van die laffe aanval van de Fritzen: 3 soldaten en 8 burgers, Poperingenaars en vluchtelingen. Een enorme massa was toegestroomd om een gebed te lezen voor de slachtoffers en hun de laatste eer  te bewijzen. De straten liepen stampvol en de tranen biggelden aan de oogleden van de toeschouwers. De stoffelijke resten van de soldaten waren bedekt met de respectievelijke nationale vlaggen. De burgerlijke autoriteiten, Franse en Engelse, zijn present. De stedelijke brandweerlui verzekerden de ordedienst en een vliegtuig patrouilleerde op geringe hoogte boven de rouwstoet. Hoe droevig was dat alles. Na het evangelie heeft Monseigneur Ruch een indrukwekkende  rede uitgesproken en de massa die de kerk vulde was er danig door ontroerd." (bron: Depuydt, Augusta: Mon journal, Notes prises pendant la guerre 1914-1918, bewaard bij de Zusters Benedictinessen te Poperinge; vertaling: Paul-Johan Desegher, Vrienden van het Poperings Archief)

Slachtoffers:

Maurice Back
Georges Gosset
Archibald Smith
Henri Techel
Julien Roetycnk
Julien Cayzeele
Gustave Dewulf
Victor Temperville
Desiré Dehulster
Emma Descamp
Firmin Beheyt 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug