Archief

1. Pater Peeters

 Peeters wordt dikwijls vermeld in het dagboek. De eerste keer was dat op 18 april 1915.

2. schepen Doom

Het gaat om Henri Doom, schepen in Dikkebus.

 

3. de breuk van Brazilië met Duitsland

Brazilië was aanvankelijk neutraal. Op 5 april 1917 echter werd het Braziliaanse koffieschip Paraná door een Duitse onderzeeër getorpedeerd en daarbij waren 3 Brazilianen omgekomen. Dat was de aanleiding om op 11 april de diplomatieke betrekkingen met het Duitse Rijk te verbreken. Uiteindelijk zou het land in oktober 1917 aan de zijde van de geallieerden in de oorlog stappen. 

In navolging van de Verenigde Staten zouden tal van Latijns-Amerikaanse landen de diplomatieke betrekkingen met het Duitse Rijk verbreken en de oorlog verklaren. Brazilië was echter het enige land in de regio dat ook militair bijdroeg: enkele officieren en onderofficieren werden gedetacheerd naar het Franse leger en de Braziliaanse marine patrouilleerde in de zuidelijke Atlantische oceaan. Zie ook hier.

 

Foto 1: Persknipsel over de oorlogsverklaring van Brazilië aan Duitsland, oktober 1917

 

4. de handelswijze van Rusland

Na de februarirevolutie was er binnen de nieuwe Russische regering onenigheid over de te volgen koers. De meeste regeringsleden wilden ijveren voor een afzonderlijke vrede en hadden een document daaromtrent naar de ambassades van de oorlogvoerende landen gestuurd. Nog in april 1917 keerde ook Lenin terug naar Rusland.  

 

5. een leger van Portugezen aangekomen in Frankrijk

Portugal was vooral omwille van haar Afrikaanse kolonies in de oorlog betrokken geraakt. In februari 1917 kwamen de eerste Portugese soldaten in Frankrijk aan, maar de Portugese divisies zouden nooit op volle sterkte geraken en ook geplaagd worden door de politieke moeilijkheden in hun thuisland. Het Portugese expeditieleger kreeg een eigen sector in de Leievallei toegewezen, waar vandaag nog de grote begraafplaats in Richebourg (bij Neuve-Chapelle) en het monument in La Couture van getuigen. Zie ook hier .  

Foto 1: Portugese troepen in Noord-Frankrijk, juni 1917 (Imperial War Museum)

Foto 2: de Portugese begraafplaats in Richebourg

Foto 3: het grimmige Portugese monument in La Couture

 

6. Portugese officieren zijn gezien op de Scherpenberg

Dit is een van de weinige getuigenissen van de aanwezigheid van Portugese troepen op het Belgische grondgebied. Ook Albert Baert in Poperinge had het erover, zij het wat later:

“ Woensdag 30 Mei: Een afdeling Portugeesche soldaten komen hier toe

Vrijdag 1 Juni: Er legeren Portugezen bij Brijkoven Schabaillie”

(bron: Baert, o.c.)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug