Archief

1. Dikkebus links van de kasseiweg Ieper-Bailleul en rechts

Met Dikkebus links van de kasseiweg bedoelt Van Walleghem de kant ten oosten van de huidige Dikkebusseweg en dus dichter bij het front. Dus: dichter van het front is er minder beschadiging van de veldvruchten.

 

2. Een weg die op sommige plaatsen wel 50 tot 70 meter breed is

Het gaat dus om een zeer brede weg tussen de huidige Kwakkelstraat en Zweerdstraat. De glooiing in het landschap is tot op vandaag zichtbaar.

foto 1 : Op een Duitse luchtfoto van 23 januari 1917 is deze nieuwe tijdelijke weg duidelijk zichtbaar. Zij loopt westwaarts door het land vanaf het kruispunt van de huidige Zweerdstraat en de Torreelstraat. Rechts daarvan de toenmalige hoeve van Marcel Coene

 

3. Zij ontploffen tweemaal

Uit de beschrijving lijkt het te gaan om projectielen met een hoge snelheid, zoals de “whizz-bang” waarvan de knal van het afschieten pas gehoord wordt na het passeren, omdat de granaat sneller gaat dan het geluid.

 

4. De nieuwe kerk, waar alles om ter mooist en prachtigst was.

In 1897-1898 was de kerk van Vlamertinge uitgebreid gerestaureerd en vergroot en in 1899 was de “nieuwe” kerk ingewijd door de Brugse bisschop de Waffelaert die overigens van Vlamertinge afkomstig was. In 1908 kreeg de kerktoren, daterend uit de 16de eeuw en daarmee het meest authentieke deel van de kerk, vier kleine hoektorentjes en werd er rond het kerkhof een nieuwe omheining van smeedijzer en baksteen geplaatst.

Ooggetuige Remy Duflou beschrijft in zijn uitstekende Gebeurtenissen te Vlamertinge tijdens de oorlog 1914-1918 (Langemark, Vonksteen, 1964) als volgt over de brand van de kerk: “Kort na 9.30 uur ’s avonds werden vier obussen geschoten van Sint-Elooiwaarts naar de Dorpsplaats. De eerste viel nabij het huis van Theodoor Bafcop; de tweede op de woning van de onderpastoor Vinck; de derde op ’t dak van de rechter kerkbeuk en de vierd in de hof van burgemeester Vande Lanoitte. Was de obus die op de kerk viel, een brandstichter? In alle geval ontstond op dat ogenblik brand in ‘t dak van de kerk! In tien minuten tijds stond het dak van de rechterbeuk der kerk in volle vlam. Het vuur zette zich rap over naar de andere beuken en naar ’t binnenste van de kerk, zodanig dat reeds rond 11 uur de naald van de kerktoren door ’t vuur aangetast was, een brandende fakkel gelijk! Onbeschrijflijk groots was dit toneel! Vlammen likten door alle vensters, door klokgaten en portaal. De hitte was ondraaglijk. De vuurgensters vlogen op een grote afstand rond. Het vuur weerkaatste zich in een zware rookstreep, die met een stille noord-oosterwind Reningelstwaarts dreef!....”

Een foto van de kerk van Vlamertinge, net voor de Eerste Wereldoorlog vind je hier

 

5. Men was weinig vooruitziende geweest

Dit klopt niet want Remy Duflou verhaalt:  “Enkele dagen te voren werden de drie schilderijen uit de kerk weggenomen en naar de abdij van Sint-Sixtus te Westvleteren overgebracht, om vervolgens naar Parijs gevoerd te worden”.

Bovendien was men niet in staat meer te redden want de Britse militaire overheid had enkele weken voordien de kerksleutels opgeëist en alle toegang tot de kerk verboden. (Duflou, o.c., p. 33)

 

6. De toren was halverwege af

Foto 2: de kerktoren van Vlamertinge tijdens de Eerste Wereldoorlog

 

7. De brandkast is nog niet open

Dat zou op 14 juni 1915 door smid Achiel Terlinck gebeuren. De weinig beschadigde voorwerpen uit de brandkast van de Vlamertingse kerk werden vervolgens in bewaring gegeven aan E.H. Camiel Delaere en aan Moeder Julienne, overste van de Zustersschool van Vlamertinge.

 

8. E.H. onderpastoor Vinck

Het gaat om Modest Vinck (1871-1957).

Foto 3 : bidprentje van Modest Vinck 

 

9. E.H. Lambaere

Het gaat om August Lambaere (°1865). 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug