Archief

1. Andringa

Generaal-Majoor Alexandre Andringa (1855-1919) was als militair gouverneur van West-Vlaanderen verantwoordelijk voor tal van verordeningen in het “onbezette” deel van België. 

 Foto 1: bidprentje van generaal Andringa

Foto 2: De villa 't Kasteeltje aan de Zeelaan in De Panne behoorde toe aan de Veurnse familie Denecker, die er bij tijd en wijle vertoefde. Tijdens de oorlogsjaren was het pand het hoofdkwartier van Andringa.

2. evacuatie van alle burgers van de dorpsplaats

De plaats (in het West-Vlaams ook platse) is “de ruimte met de huizen rondom eene kerk van een dorp of gemeente. (..) Hij woont vijf minuten van de platse (..) Eene waterpomp te midden de platse”

(bron: De Bo), met andere woorden: de dorpskern.

Foto 3: In geel werd grosso mode het het te evacueren gebied aangeduid.

3. de reden van dit bevel

De belangrijkste reden om burgers te evacueren was inderdaad opdat zij de krijgsverrichtingen niet in de weg zouden lopen. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug