Archief

1. de prijs is 12 fr.

Dat is dus zeer duur, wetende dat het dagloon ongeveer 6 frank bedroeg. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug