Archief

Vanaf vandaag woont Achiel Van Walleghem in Reningelst.  

1. bij E.H. pastoor van De Klijte

Het gaat om zijn vriend Alfons Callewaert.

 2. bij de E.H. onderpastoor van Reningelst

Dat was Achiel Dermaut. De kapelanie bevond zich in de Pastoorsstraat 9. Daar is nu aan de gevel een gedenkplaat bevestigd.

3. de tijdsstelling veranderd

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst een zomertijd in gevoerd. In 1916 stelde de Duitse overheid de ‘Sommerzeit’ in om ’s avonds kolen te besparen. De zomertijd, die liep van 1 mei tot 1 oktober, werd door de Duitsers ook ingevoerd in de door hen bezette delen van België en Frankrijk, ‘zur Ersparnis von Beleuchtung durch bessere Ausnützung des Tageslichtes’ (‘ter oorzake van besparing aan licht door doelmatiger gebruik van het daglicht’). Korte tijd nadien namen ook de geallieerden en vele neutrale landen, waaronder Nederland, het plan over.

Sedert november 1914 was door de Duitse militaire bevelhebbers in het openbare leven al de Duitse middel-Europese tijd ingevoerd, namelijk één uur voor het Belgische uur. Deze maatregel werd genomen om de verkeersmoeilijkheden te doen ophouden, die ontstonden uit het bestaan van het Belgische en het Duitse uur naast elkaar. De Duitse bezetter interpreteerde ‘het publiek verkeer’ als alle openbare uurwerken zoals de torenuurwerken en de uurwerken aangebracht in openbare lokalen. Via verschillende verordeningen informeerde men de burgerbevolking over de inwerkingtreding van de Duitse tijd en het gebruik van het Duitse zomeruur. Zo werd van 1 mei tot 30 september 1916 officieel de zomertijd ingevoerd. ‘Voor de tijd van 1 mei tot 30 september a.s. is de wettige tijd de middelbare zonnetijd van de 30ste lengtegraad oostelijk van Greenwich’. Dit wil zeggen dat de klok twee uur vooruit gedraaid moest worden. In de nacht van 14 op 15 juni 1916 werden alle uurwerken een uur vooruitgezet in Frankrijk, alsook in het onbezette gedeelte van België. Het uur werd van 23 uur op 24 uur gebracht.

In de nacht van 30 september op 1 oktober 1916 werden de uurwerken overal een uur teruggezet en werd het winteruur weer van kracht. Ook in 1917 en 1918 stelden de Duitsers (bij ons) een zomertijd in.

Foto’s 1-3 Affiches in verband met het instellen van de zomertijd in het Duitse Rijk en in het bezette België.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug