Archief

1. Vader Woodlock

Er waren twee aalmoezeniers-jezuïeten met de naam Woodlock:

Francis Woodlock (Dublin, 23 Sep 1871 – London, 11 april 1940)

Joseph Woodlock (Bray, 1 Feb 1880- Heythrop, 6 Jan 1949)

Foto 1: Francis Woodlock SJ

 

2. de 30ste divisie

Meer over de 30th Division vind je hier.

 

3. De kerk van Kemmel

Dat zou niet zo lang meer zo blijven. Na het Duitse vroojaarsoffensief en de Slag bij de Kemmelberg was ook het dorp Kemmel tot puin gereduceerd.

Foto 2 en 3: De kerk van Kemmel, in 1918 en nu

 

4. Mijn broer Remi

Zie hier . Hij diende bij het 13de Linieregiment van het Belgische Leger.

 

5. Tussen Kippe en Ashoop

De Kippe is de naam van het kruispunt van de huidige Stationsstraat-Merkemstraat en de Iepersteenweg in Merkem, hier dus. ‘Aschhoop’ was een plaatsnaam (ook een hoeve) die duidde op  de omgeving van de Kloosterstraat en Kloostermolenstraat, hier dus.

Dit is zowat het dichtste dat de Belgen kwamen bij het total vernietigde landschap na de Derde Slag bij Ieper. De getuigenis van Remi Van Walleghem is erg sprekend en te vergelijken met gelijkaardige beschrijvingen door bvb Britse soldaten uit de Derde Slag bij Ieper.

Foto 4: kaartje met daarop aandudiing van De Kippe en Ashoop

Foto 5: een door de Fransen in de zomer van 1917 veroverde bunker bij De Kippe

Foto 6: het verzopen landschap in de omgeving van Ashoop

 

6. Sint-Elooisdag

Het gaat hier om de ‘koude’ Sint-Elooi, 1 december. Er was ook in de zomer een Sint-Elooisdag (24 juni, warme ‘Elooi’). Als feestdag van onder meer de smeden en metaalbewerkers was Sint-Elooi een van de bekendere katholieke heiligengedenkdagen

 

7. houten trapwegels

Van Walleghem doelt hier op de loopplanken of ‘duckboards’ die zowat het enige middel waren om de voeten toch enigszins droog te houden

Foto 7: opgegraven loopplank in het In Flanders Fields Museum

 

8. een zwijgend akkoord om ... hun geweren en mitrailleurs niet te gebruiken

Dergelijke informele bestanden en situaties van “leven en laten leven” kwamen meer voor dan men op het eerste zicht zou denken. Zoals Van Walleghem schrijft beseften soldaten van beide zijden in dergelijke voorposten erg goed dat ze bij een aanval allemaal het loodje zouden leggen. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug