Archief

1. Kapelstraat

Dit is de huidige Oude Bellestraat. Hier dus.  

2. Vooral Ieren: van één regiment zijn 7 officieren gevallen

3. De divisie bestaat uit 3 brigades

Een Britse division stond onder leiding van een Major-General en bestond uit drie Infantry Brigades en divisional troops (waaronder artillerie en genie). Een divisie telde alles samen zo’n 18.000 manschappen.

Een Infantry Brigade stond onder leiding van een Brigadier-General en bestond (in principe) uit vier bataljons, alles samen iets meer dan 4000 man.


4. berechtingen doe ik in het zwart

Als een gelovige op sterven lag, vertrok de priester voor de berechting. Hij droeg een witte albe en een stool, en was vergezeld van een akoliet, met bel en lamp. Met “in het zwart” zal onze priester bedoelen dat hij over zijn (zwarte) soutane geen (witte) albe droeg, om niet als schietschijf in het duister te dienen.

Een berechting is wanneer de priester de laatste sacramenten toedient. De biecht als sacrament van de verzoening of van de boetvaardigheid. De communie als “laatste teerspijze”. Het H. Oliesel of sacrament van de zieken als “onderpand van de verrijzenis”.

(bron: Vandenberghe, Henri: Gewijd of Vervlogen? op. Cit.)


Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug