Archief

1. Duitsers doen eerste lijn van de Engelsen springen

Op 14 april om 23u15 deden de Duitsers een ondergrondse dieptemijn springen onder de Britse frontlijn bij Sint-Elooi, gevolgd door een zware beschieting. De britse artillerie antwoordde en de mijnontploffing werd niet gevolgd door een infanterieaanval.

2. Nog Franse soldaten komen aan en passeren door Poperinge

“Le mercredi 14 jusqu'au 16 beaucoup de troupes françaises se rendent au front, également beaucoup d'Anglais, de Canadiens et d'Ecossais.”

(bron: Augusta De Puydt: Mon journal.  Notes prises pendant la guerre 1914-1918)

Woensdag 14 april – Franse autobussen met zouaven en turcos trekken op. 4 groote fr. kanons terug. Gansch den dag autobussen met eng. op. Ook fr. muilezels met mitr. op. Gansch den dag Canadezen met wagens, kanons, munitie, ovens, schuiten, enz. 't Was zonder einde of voorgaande.

Donderdag 15 april - (..) Een 100 tal autobussen met fr. zouaven op, verders nog veel beweging heen en weer. Eigenaardig: de fr. zouaven thans in kakhi gekleed. 

Vrijdag 16 april - (..) We zijn weer ten volle in Parijs of Londen. Auto's, autobussen, cars, wagens, munitie, voorraad, heen enweer op twee en soms op 3 rijen. Een honderdtal autobussen met Canadeezen en Schotlanders. Nog eng. kanons en voorraad op.”

(bron: Albert Baert: Poperinghe tijdens den oorlog. Uit mijn dagboek)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug