Archief

1. plakbrieven nopens de opeisingen

“Maandag tot Zaterdag 29 September: (..) De kolenkaart wordt in voege gebracht.

Plakbrief: opeisching der veldvruchten.”

(bron: Baert, o.c.)

 

2. cichorei

Zie ook hier

 

3. bakker Pattou van Reningelst

Het gaat om bakker Patou (met één t) die woonde in de Poperingestraat (nu: Baljuwstraat)

(bron: Stadsarchief Poperinge, Bevolkingsboeken van Reningelst)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug