Archief

1. grote schaarste van levensmiddelen

 In het Verenigd Koninkrijk werd de rantsoenering van brood geleidelijk aan ingevoerd tussen december 1917 en februari 1918 nadat men had vastgesteld dat er nog maar voor zes weken voorraden tarwe waren. In juli 1918 zouden dan rantsoeneringsbonnen worden ingevoerd.

 

Foto 1: Affiche aangaande de rantsoenering van brood

Foto 2: Britse rantsoenbonnen

Foto 3: Geillustreerde weergave van de rantsoeneringen in 1918  

 

2. wegen met volle vleesdozen

Van Walleghem had het er reeds over op 3 februari 1917. Hoewel dit verhaal meermaals verteld wordt, werd tot nu toe geen enkel dergelijk pad teruggevonden tijdens archeologische opgravingen.

“In 't begin bij d'Engelsen was 't plenty van alles. Hele kwartieren vlees. Kazen lijk karrenwielen. (..) Er waren bollebiefdozen (boiled beef) met wel vijf kilo vlees in. Een keer dat 't hier vol modder was, gebruikten ze die als stapstenen (goed voor de vluchtelingen die terugkwamen in '19 – die vonden daar hun beste eten.” (bron: Marie Beck , in Volksboek Van Den Grooten Oorlog, Malegijs, Kemmel, 1978)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug