Archief

1. Veel volk is in de missen.

Vanaf palmzondag gold de paasplicht, het laatste van de 5 Geboden van de Katholieke Kerk: “En nuttig rond Pasen het Brood des Heren”. Om te communie te mogen gaan, moest men “in staat van

genade” zijn, vandaar dat er lange rijen aanschoven voor de biechtstoelen van de pastoor en de onderpastoor(s), en vooral die van de “vreemde biechtvader”. Op de naleving van de paasplicht werd toegezien door de parochiegeestelijkheid, mede door het uitdelen van zgn. paasbriefjes na de paasbiecht.

(bron: “Gewijd of Vervlogen?”)

 

2. stoommachines uit de vijvermeersen

Het ging om de werken om de vijver uit te baggeren, te vergroten en de oevers opnieuw aan te leggen. Na de oorlog zouden die werken onder leiding van de Ieperse ingenieur Leon Vander Ghote verder uitgevoerd worden.

Foto 1: Dikkebusvijver voor de Eerste Wereldoorlog

Foto 2: Een schuine opname van het dorpscentrum van Dikkebus en de vijver heden ten dage

Foto 3: Een stoombaggermachine uit het begin van de 20ste eeuw

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug